Kezdőlap | Attrakciók | Aréna Bar | Születésnapok | Csapatépítés | Osztálykirándulás | Árak | Felelősségvállaló nyilatkozat | Hotel | Apartmanházak | Blog | Gyakori kérdések | Karrier | Kontakt | ÁSZF | Házirend | Adatvédelem | Impresszum | Mielőtt elindulnál |
HU | EN
Betűméret: normál nagy nagyobb

Adatkezelési tájékoztató
(jegyvásárlás)

1. Az adatkezelő neve, székhelye, képviselője

Név: BOBO FUN PARK Kft.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyirő Judit, üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Morvay Boldizsár – dr.morvay@balintfy.hu

3. A kezelt adat meghatározása:

4. Az adatkezelés célja:

5. Az adatkezelés jogalapja:

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

7. Az adattovábbítás:

a.) az adatok továbbítására az online jegyvásárlási rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozó cég részére kerül sor, mely adatfeldolgozó neve: Morgens Design Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2., ügyvezető: Katona Zoltán)

b.) adatok továbbítására kerül sor továbbá a banki tranzakciókat bonyolító alábbi bankok részére: - OTP Bank Nyrt, (1051 Budapest, Nádor utca 21.) OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17.) K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

c.) az e-mail cím Európai Unión belül adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cég részére:
Google Ireland Limited (cím: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

d.) az e-mail cím harmadik országba adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cégek részére:
- META Inc (1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025 -USA)
- Microsoft Inc (One Microsoft Way. Redmond, Washington 98052-6399-USA)

8. Az adattovábbítás jogalapja:

9. A személyes adat kezelésének időtartama:

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata bobofunpark.hu/adatvedelem címen érhető el.


Bobo Fun Park
8394 Alsópáhok, Kolping utca
00 36 46/ 799 200
fun@bobofunpark.hu