Kezdőlap | Attrakciók | Aréna Bar | Születésnapok | Csapatépítés | Osztálykirándulás | Árak | Felelősségvállaló nyilatkozat | Hotel | Apartmanházak | Blog | Gyakori kérdések | Karrier | Kontakt | ÁSZF | Házirend | Adatvédelem | Impresszum | Mielőtt elindulnál |
HU | EN
Betűméret: normál nagy nagyobb

Adatkezelési tájékoztató
(hírlevélre feliratkozás)

1. Az adatkezelő neve, székhelye, képviselője

Név: BOBO FUN PARK Kft.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Morvay Boldizsár – dr.morvay@balintfy.hu

3. A kezelt adat meghatározása:

4. Az adatkezelés célja:

5. Az adatkezelés jogalapja:

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

7. Az adattovábbítás:

Az adatok továbbítására a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor.
A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft.
Székhelye 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
Képviselője Katona Zoltán ügyvezető
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából
Harmadik országba adattovábbításra sor kerül az alábbi cég részére, akinek levélküldő szerverein keresztül kerül biztosításra az elektronikus levélküldés funkció.
A levélszerver szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve Mailgun Technologies, Inc.
Székhelye 535 Mission St., 14th Floor
San Francisco, California 94105
Képviselője William Conway CEO
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja az Mailgun Technologies, Inc. levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása hírlevélküldés céljából
Az e-mail cím Európai Unión belül adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cég részére
A szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve Google Ireland Limited
Székhelye Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja statisztikai, analitikai adatfeldolgozás illetve személyre szabott reklámhirdetések kiszolgálása
Az e-mail cím harmadik országba adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cégek részére:
A szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve META Inc
Székhelye 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025 -USA
A szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve Microsoft Inc
Székhelye One Microsoft Way. Redmond, Washington 98052-6399-USA
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja statisztikai, analitikai adatfeldolgozás illetve személyre szabott reklámhirdetések kiszolgálása

8. Az adattovábbítás jogalapja:

9. A személyes adat kezelésének időtartama:

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata bobofunpark.hu/adatvedelem címen érhető el.


Bobo Fun Park
8394 Alsópáhok, Kolping utca
00 36 46/ 799 200
fun@bobofunpark.hu